Verander uw Visual Content in een conversie magneet

Bright River’s Visual Content Optimization platform stelt senior e-commerce professionals in staat om hun beslissingen over visual content te baseren op onderzoeksdata. Met geoptimaliseerde visual content als basis, ontstaat er een aansprekende online shopping ervaring die leidt tot hogere conversies en minder retour zendingen.

BENCHMARK

Ontdek hoe uw combinaties van visual product content zich verhouden tot uw belangrijkste concurrenten en industrie standaarden.

GEOPTIMALISEERD

Herken kansen om uw visual product content te optimaliseren.

ONDERZOEK

Neem onderzoeksgedreven beslissingen om retourzendingen te verlagen en conversiecijfers te verhogen.

VALIDEREN

We helpen u met het configureren van uw experimentele platform en leveren test batches met visual content om onze VCO aanbevelingen te kunnen valideren.

De 4 pilaren van e-commerce succes

Wij geloven dat de fundering van e-commerce succes gebouwd wordt op vier pilaren. De eerste is een solide SEO/SEA strategie, ondersteund door een sterke branding om traffic te generen. Vervolgens heeft u een goed ontworpen User Interface nodig om een aangename gebruikerservaring te bieden.  Ten derde moet de product aanprijzing precies goed zijn. En tot slot, heeft u een goede strategie nodig om uw visual content te optimaliseren.

In de meeste gevallen zijn de eerste drie pilaren gebouwd op data gedreven beslissingen en onderhevig aan constante testen en verbeteringen. Als het om visual content gaat blijkt het  in de praktijk echter nog steeds behoorlijk lastig om beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op solide onderzoeksresultaten. Met de introductie van het VCO Platform, biedt Brighr River een efficiënte manier om uw visual content te optimaliseren, zonder volledig op esthetische redenen alleen te vertrouwen.

HET SUCCES VAN E-COMMERCE IS MEER EN MEER AFHANKELIJK VAN EEN ALSMAAR COMPLEXER WORDENDE MIX VAN VISUAL CONTENT

Bright River biedt een efficiente en voor effectieve manier om een optimale mix van visual content te realiseren.

Zo werkt het VCO Platform

VERZAMELEN

In de Verzamel fase selecteren we eerst het assortiment, essentiële product categorieën, doelgroepen, concurrenten  en bepalen we de relevante visual content variabelen voor de assessment. Vervolgens stellen we met onze Visual Content Scraper tool een significante steekproef van de visual product content samen die alle gekozen variabelen omvat. De afbeeldingen uit deze steekproef worden opgeslagen in STRAM Storage.

ANALYSE

Wanneer de steekproef afbeeldingen eenmaal verzameld zijn, voeren we een analyse uit waarbij we rekening houden met de geselecteerde variabelen en gekozen concurrenten. Hierbij maken we gebruk van Azure Computer Vision technology en Alpha.One eye tracking prediction software. De bevindingen van deze analyse presenteren we in een VCO Audit rapport waarbij de contextuele bewerkingsdata centraal staat in de concurrentie benchmark.

AANBEVELING

Op basis van de analyse uit fase 2 doen we een aanbevelingen voor het optimaliseren van de visual product content. Deze aanbevelingen baseren we op onderzoeksresultaten, afkomstig uit onze Knowledge Database. Test batches van de visual content worden dan per aanbeveling opgeleverd via STREAM, ons visual content productie platform.

VALIDEREN

Wanneer de aanbevelingsfase is afgerond gaan we over to de laatste fase. In deze laatste fase van het VCO proces bieden we een configuratie consult om het experimentatie platform van uw keuze in te richten met de testafbeeldingen van de visual content om onze VCO aanbevelingen te valideren. Wanneer u de performance data met ons deelt, kunnen we uw visual content nog verder optimaliseren.

De impact en gewenste uitkomst van visual product content in e-commerce

Snel aan de slag

Met de VCO Quick Scan biedt één van onze VCO experts u direct inzicht in uw huidige Visual content-strategie. Bovendien delen we een paar quick wins die direct geïmplementeerd kunnen worde. Dit is de perfecte manier om de kracht van het VCO-platform te ontdekken,voordat u zich verbindt aan de daadwerkelijke VCO-audit. Onze Quick Scan is gratis en komt zonder verdere verplichtingen. De enige voorwaarde is dat uw jaarvolume groter dan 30.000 afbeeldingen is.

Request your VCO Quick Scan now

Alleen voor jaarvolumes van 30,000 of meer

Jeroen Gerretsen
VCO & VCP expert / Mede-oprichter Bright River